Rajd Jesienny

Formularz Zgłoszeniowy:

Placówka Zgłaszająca: *
Klasa/drużyna/zespół:
Wiek i ilość uczestników (np. 12-14 lat, 20 osób):*
Os. Kontaktowa (opiekun):*
Tel. Kontaktowy:*
Email:*

Regulamin Rajdu Jesiennego: